KSOW
Segregatory - Stock Photo

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

W dniu 22 lutego br. został zaakceptowany przez Pana Ryszarda Zarudzkiego -Podsekretarza Stanu w MRiRW zmieniony Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

Zmiana zapisów w Podręczniku dotyczy kosztów związanych z wydarzeniami losowymi, które ostatecznie nie doszły do skutku oraz uszczegółowienia kwestii kwalifikowalności kosztów zakupu sprzętu na skutek wątpliwości interpretacji, zgłaszanych przez beneficjentów PT.

Przedmiotowy Podręcznik dostępny już jest na stronie internetowej MRiRW w zakładkach:

– Wsparcie-rolnictwa/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20-Pomoc Techniczna/Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020;

– Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-Sieci-Obszarow-Wiejskich.

Link – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (wersja zmieniona w dniu 22.02.2018r.)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk