KSOW
Stock Photo - stos dokumentów

Zmiany w załącznikach do Konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW

15.01.2019
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
15.01.2019

Wprowadzono zmiany w 3 załącznikach do ogłoszenia, w związku z czym poniżej można pobrać poprawiony komplet dokumentów dotyczących konkursu nr 3/2019.

Zmiany są następujące:

1. we wniosku o wybór operacji ¬– w przypisie 23 i w części V pkt 7 (scalono komórki i dodano przypis 43);

1. w instrukcji do tego wniosku:

a) w części III pkt. 6,

b) w części V (dodano ostatnie zdanie),

c) w Formularzach (dopisek do zał. nr 5)

d) w Rozeznaniu rynku (poprawiono na odesłanie do części V pkt 8 wniosku),

e) w opisie załącznika nr 3 w zakresie tabeli I-III pole „Grupa docelowa”,

3. w Przewodniku po ocenie wniosku w części I pkt 8 dodano tekst w nawiasie „, przy czym można wzywać do uzupełnienia pkt. 6, jeżeli nie podano liczebności grupy docelowej z podziałem na dwa lub trzy województwa”.

Ponadto następujące dokumenty zostały zapisane jako plik PDF.

  1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
  2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
  3. Regulamin konkursu nr 3/2019.
  4. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”.
  5. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji.
  6. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów.

Pobierz poprawione Załączniki do ogłoszenia o Konkursie

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk