KSOW
„PRZYJEDŹ-POZNAJ-POKOCHAJ-POMORSKIE”

„PRZYJEDŹ-POZNAJ-POKOCHAJ-POMORSKIE”

6 lutego br. w ramach projektu realizowanego wspólnie z Pomorską Izba Rolniczą pt. „PRZYJEDŹ-POZNAJ-POKOCHAJ-POMORSKIE" odbyło się spotkanie przedstawicielek samorządów rolniczych z całej Polski z Zarządem Województwa Pomorskiego w sali w dawnym budynku Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej.

W związku z objęciem w pierwszym półroczu bieżącego roku przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Województwo Pomorskie podjęło się współorganizacji IX Konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych organizowanej przez Pomorska Izbę Rolniczą z siedzibą w Pruszczu Gdańskim pt. „PRZYJEDŹ-POZNAJ-POKOCHAJ-POMORSKIE”. W ramach pierwszego z czterech  dni projektu przedstawicielki rad wojewódzkich izb rolniczych oraz rad powiatowych funkcjonujących w województwie pomorskim spotkały się z członkami Zarządu Województwa Pomorskiego.  Gości przywitał Wicemarszałek  Województwa Pomorskiego Pan Wiesław Byczkowski oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski. Podczas spotkania zaprezentowano województwo pomorskie w zakresie jego walorów rolniczych  oraz  turystycznych. Z uwagi na historyczne miejsce spotkania, uczestnikom zaprezentowano zostało malowidło „Niebo polskie”, odtworzone na 100-lecie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, symbol polskości w Gdańsku lat 30. XX w.  W kolejnych dniach wizyty zaplanowane zostały wyjazdy studyjne oraz dwudniowa konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich poświęcona sprawom rolnictwa, a także problemom, z którymi, na co dzień borykają się mieszkanki obszarów wiejskich.

Projekt współfinansowany ze środków Schematu II Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk