KSOW
Zmiany w załącznikach do Konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW

Zmiany w załącznikach do Konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Podręcznika kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 z dnia 11 czerwca br., zmianie uległ formularz umowy na realizację operacji zawieranej z partnerem KSOW.

Zmiana dotyczy zapisów §7 ust. 9 i odnosi się zarówno do kosztów już poniesionych, jak i do kosztów zaplanowanych do poniesienia w związku z realizacją operacji w ramach konkursu nr 3/2019, których refundacja uzależniona jest od liczby osób, tj. kosztów wyżywienia, noclegu, artykułów biurowych oraz materiałów szkoleniowych.

Do pobrania:

  • Formularz umowy na realizację operacji – pobierz
  • Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020 – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk