KSOW
Grafika - wykrzyknik

Zmiany w dokumentacji do konkursu 4/2020 dla partnerów KSOW

11.12.2019
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
11.12.2019

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zamieściła 10 grudnia 2019 roku zmodyfikowane załączniki do ogłoszenia o konkursie nr 4/2020 dla partnerów KSOW.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. Przewodnika po ocenie wniosku – s. 11;
  2. Zał. nr 4 do wniosku o refundację – tabela I-III;
  3. Wniosku o wybór operacji – s. 5, 10 i 11;
  4. Instrukcji do wniosku o wybór operacji – s. 11 i 14.

Dokumenty są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Wszystkie załączniki do konkursu 4/2020 w formacie *.rar (5 MB) – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk