KSOW
KSOW - logotyp

UWAGA! Aktualizacja dokumentacji konkursowej dla partnerów KSOW

20.12.2019
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
20.12.2019

W dniu 18 grudnia 2019 roku Instytucja Zarządzająca dokonała kolejnych zmian w dokumentacji w konkursie nr 4/2020.

Zmianie uległ:

  • Zał. 5 Przewodnik po ocenie wniosku
  • Zał. 6 Formularz wniosku o wybór operacji
  • Zał. 17 Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji
  • Zał. 23 Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

Wprowadzone zmiany precyzują, że w każdym roku operacji dwuletniej można zrealizować nie więcej niż 2 etapy oraz, że podział kosztów w załączniku nr 1 do wniosku o wybór operacji na formy realizacji operacji jest uzależniony od zaznaczenia w części III pkt 7 wniosku więcej niż jednej formy.

Zmiany wprowadzono w przypisie 11 wniosku o wybór operacji oraz na s. 4 ppkt 4.1.1 i 4.1.2, na s. 5 ppkt 6.1 i na s. 12 pkt 5 instrukcji do tego wniosku.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją oraz instrukcją wypełnienia wniosku o wybór operacji.

Przypominamy, że nabór wniosków trwa od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

Aktualne dokumenty dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk