KSOW
KSOW - logotyp

Rozstrzygnięcie Konkursu nr 4/2020 dla partnerów KSOW

06.05.2020
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
AUTOR
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
06.05.2020

Jednostka Regionalna KSOW województwa pomorskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Na podstawie dokonanej oceny, działając zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt 11 Regulaminu Konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Jednostka Regionalna KSOW województwa pomorskiego ogłasza listę ocenionych operacji oraz listę rezerwową operacji.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk