KSOW
Dodatkowe warianty logo KSOW i zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Dodatkowe warianty logo KSOW i zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

04.06.2020
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
AUTOR
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
04.06.2020

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Zmianie uległa strona dotycząca logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (str. 64) – wprowadzono jego dodatkowe warianty.

Obecne logo KSOW funkcjonuje od początku działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce i wymagało unowocześnienia. Wieloletnie funkcjonowanie sieci w Polsce oraz wielu współpracujących partnerów sprawiły, że marka KSOW jest coraz bardziej rozpoznawalna, co umożliwia stosowanie przy logotypach, zamiast pełnej nazwy, skrótu KSOW. Wariant ten mógłby być stosowany w razie potrzeb, zamiennie z logotypem zawierającym pełną nazwę. Dodatkowo zaproponowano bardziej czytelną wersję znaku KSOW, zarówno w kolorze jak i wersji monochromatycznej, która będzie lepiej widoczna na materiałach promocyjnych.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, wraz z nowymi logotypami KSOW do pobrania, została opublikowana na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy.  oraz na Naszej stronie w zakładce > Księga wizualizacji PROW 2014- 20.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk