KSOW
KSOW - logotyp

Aktualizacja listy wybranych operacji w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

07.08.2020
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
07.08.2020

Na podstawie § 12 pkt 7 Regulaminu Konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021, Jednostka Regionalna KSOW Województwa Pomorskiego ogłasza zaktualizowaną listę ocenionych operacji, które będą realizowane w 2020 roku.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk