KSOW
Zdjęcia konkursowe - Skatepark w Rożentalu i Nocny Zabieg

Konkurs fotograficzny pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” został rozstrzygnięty!

I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu (po lewej stronie) I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg (po prawej stronie)
01.12.2020
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
01.12.2020

Drogi rowerowe, skatepark, fotowoltalika, nowoczesne boiska i place zabaw oraz maszyny rolnicze - to zmiany, jakie zauważyli mieszkańcy województwa pomorskiego w swoim najbliższym otoczeniu, dzięki dotacjom unijnym.

Ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkurs fotograficzny pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa.

Główną ideą konkursu było pokazanie korzyści płynących z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz polepszenia jakości życia na obszarach wiejskich województwa pomorskiego jako miejsca do zamieszkania, odpoczynku i rozwoju zawodowego.

Spośród zgłoszonych prac fotograficznych, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, komisja konkursowa wyłoniła czternaście najbardziej oryginalnych zdjęć pod kątem tematyki Konkursu, oryginalnego spojrzenia na problematykę związaną z funduszami UE oraz kreatywności autora zdjęcia.

Do udziału w konkursie zgłoszono łącznie 166 zdjęć (w kategorii „dzieci i młodzież” – 94 zdjęcia oraz „osoby pełnoletnie” – 72 zdjęcia). Prace fotograficzne zostały ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (w wieku 12-18 lat) oraz osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia).

Komisja Konkursowa przyznała  I, II i III miejsce oraz 4 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii konkursowych. Zgodnie z werdyktem laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria „dzieci i młodzież”:

I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu

II miejsce – Iga Kołodziejska  – Przystań Rybacka Mechelinki

III miejsce – Damian Malottki – Lipcowy spacer

wyróżnienie – Oliwia Wójcik – Śluza Przegalina

wyróżnienie – Szymon Langner – Zabawa i sport pod chmurką

wyróżnienie – Leonard Semeniuk – Synchronizacja

wyróżnienie – Emilia Kurs – Kładka nad Brdą

Kategoria „osoby pełnoletnie”:

I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg

II miejsce – Stanisław Kłosin – Energia po byku

III miejsce – Artur Socha – Gmina Stężyca- Lider pozyskiwania i budowy obiektów za pomocą Unii Europejskiej

wyróżnienie – Katarzyna Goniszewska – Przystań Kuźnica

wyróżnienie – Piotr Syrocki – Postęp

wyróżnienie – Krzysztof Małkiewicz – Skok w przyszłość

wyróżnienie – Adriana Maksymów – Przystań we mgle

Konkurs zrealizowany został w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2020-2021. Nagrody sfinansowane zostaną ze Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk