PROW 2014-2020
Aktualizacja formularza Wniosku o płatność wraz z Instrukcją dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Aktualizacja formularza Wniosku o płatność wraz z Instrukcją dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

W zakładce „PROW 14-20 Dokumenty do pobrania" zamieściliśmy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020, w której zostały uwzględnione zapisy wynikające ze zmiany Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" PROW na lata 2014-2020 (KP-611-350-ARiMR/4/z.)

Dodatkowo umieściliśmy wzór Formularz wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.5z), w którym została usunięta formuła sumowania w załączniku nr VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU w wierszu  Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Ki)×××× /w kolumnie nr 7 (Koszty operacji etapu wg umowy) oraz w kolumnie  nr 10 (Koszty operacji etapu wg rozliczenia zł).

Dokumenty znajdują się w dziale PROW 2014-20 / Dokumenty do pobrania 

lub bezpośredni link zobacz 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk