PROW 2014-2020
PROW - logotyp

UWAGA! Możliwość zmiany umów z zakresu m.in. rozwoju działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym wyżej rozporządzeniem.

Nowelizacja przepisów wprowadza ułatwienia w okresie realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług.W istotny sposób zmienia również zobowiązania dotyczące miejsc pracy.

Zmiany umowy dokonywane będą w oparciu o otrzymany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu.

D_Aneks_19.2_Inne-Własne – Załącznik do pobrania

Publikujemy również, przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, formularz aneksu zawierający regulacje zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

D_Aneks_19.2_Inne-Własne_COVID – Załącznik do pobrania 

Beneficjenci zainteresowani zmianą umów proszeni są o kontakt z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk