KSOW
„Smart Villages”- spotkanie dla Lokalnych Grup Działania z województwa pomorskiego

„Smart Villages”- spotkanie dla Lokalnych Grup Działania z województwa pomorskiego

W dniu 16 czerwca 2021 roku w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z województwa pomorskiego. Tematem przewodnim spotkania była koncepcja Smart Villages (Inteligentne Wioski) w kształtowaniu polityki UE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych na utworzenie nowego narzędzia, jakim jest stworzenie jednej koncepcji SMART VILLAGES w każdej gminie objętej LSR. Takie wsparcie przygotowawcze na stworzenie wyżej wymienionej koncepcji będzie wdrażane za pomocą projektów grantowych.

W celu przybliżenia koncepcji Smart Villages oraz zaznajomienia się z poziomem zainteresowania takim wsparciem wśród LGD zorganizowane zostało spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania z województwa pomorskiego.

Prezentację dotyczącą inteligentnych wiosek przedstawiła Pani Urszula Budzich-Tabor – ekspert rozwoju lokalnego, pełniąca funkcję Koordynatora Tematycznego i Terytorialnego w europejskiej sieci FARNET w Brukseli. Podczas spotkania omówione zostały również bieżące sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  jak również zagadnienia RLKS w nowej perspektywie finansowania 2021-2027. Zagadnienia zostały przedstawione przez Panią Justynę Durzyńską – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość poznania projektów Smart Villages zrealizowanych w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej, wymiany opinii oraz spostrzeżeń.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Planu Komunikacyjnego na rok 2021 ujętego w Planie operacyjnym KSOW na lata 2020-2021.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk