KSOW
Zdjęcie z konferencji Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie

„Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie”

W dniach 22-23 czerwca 2021 roku w Chmielnie odbyła się konferencja pn. „Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie", w której udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych i samorządów gospodarczych z województwa pomorskiego. Konferencja została zorganizowana wspólnie ze Związkiem Gmin Pomorskich.

Spotkanie miało na celu m.in. przybliżenie tematyki związanej z realizacją zadań wpływających na rozwój obszarów wiejskich w województwie pomorskim. Podczas konferencji nie zabrakło  rozmów o bieżących sprawach i problemach, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Podczas konferencji omawiane były tematy związane m.in. z: planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej 2023-2027, obszarami wiejskimi w Europejskim Funduszu Społecznym w perspektywie 2021-2027 oraz aktualnymi zadaniami samorządu województwa w odniesieniu do obszarów wiejskich.

Operacja została zrealizowana w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. – projekty własne JR KSOW w ramach PROW na lata 2014-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk