KSOW
Stock Photo - Pszczoła

MIASTO LJUBLJANA SZUKA POLSKIEGO PARTNERA DO NOWEJ SIECI TRANSFERU BEEPATHNET

17.08.2021
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
17.08.2021

W zamkniętym już drugim naborze do Sieci Transferu, miasto Ljubljana szuka partnera z Polski do udziału w projekcie Beepathnet, które popularyzuje wiedzę o pszczołach i rozwija pszczelarstwo miejskie. W zakończonej w czerwcu pierwszej edycji Sieci Transferu, partnerem polskim było miasto Bydgoszcz, które cieszy się z udziału w projekcie i dzieli się bardzo pozytywnymi doświadczeniami.

Miasta zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z naszym punktem kontaktowym.

Sytuacja jest wyjątkowa, zachęcamy miasta do szybkiej reakcji!

Czym jest Sieć URBACT Beepath? 

W związku z intensywną urbanizacją i wzrostem gospodarczym miasta europejskie stają w obliczu rosnącego zanieczyszczenia, utraty zasobów naturalnych i zmniejszenia bioróżnorodności, także warunki i jakość życia w mieście ulegają pogorszeniu, natomiast mieszkańcy tracą aktywny kontakt z naturą. To, w połączeniu z intensywnym stosowaniem pestycydów i insektycydów, prowadzi do radykalnego zmniejszenia się liczby pszczół i innych dzikich zapylaczy. Niestety wydaje się, że zapominamy, o tym że zapewniają one jedną z najważniejszych usług ekosystemowych dla cyklu produkcji żywności – zapylanie. Z drugiej strony rośnie świadomość, co do pochodzenia żywności z lokalnych i ekologicznych upraw. Ludzie coraz częściej starają się przestrzegać „zasad zdrowego życia” i z zaangażowaniem szukają sposobów na poprawę swojego życia. Coraz więcej osób w miastach interesuje się uprawą żywności dla własnych potrzeb – czy to na balkonach, w ogrodach czy na dachach. Miasto Ljubljana zdecydowało się rozwiązywać powyższe wyzwania w ramach projektu BEE PATH, który podchodzi do kwestii zachowania miejskiej bioróżnorodności i miejskiej samowystarczalności żywnościowej poprzez „perspektywę pszczół”. W ciągu zaledwie 3 lat Ljubljana stworzyła sieć 35 wolontariuszy z różnych środowisk (m.in. pszczelarzy i przedstawicieli instytucji edukacyjnych, kulturalne i ochrony zdrowia, firm, organizacji pozarządowych) i w ścisłej współpracy z nimi zaprojektowało PSZCZELĄ ŚCIEŻKĘ, składającą się z sieci interesariuszy, ścieżki turystyczno-edukacyjnej, programem edukacyjnym, a także „think-tankiem” i „inkubatorem” rozwoju nowych pomysłów przedsiębiorczości. Jej sukces został nagrodzony tytułem Dobrej Praktyki URBACT. Logika Dobrej Praktyki BEE PATH była bardzo prosta – pszczoły żyją w zdrowym środowisku. Jeśli Lublanie uda się zachować środowisko naturalne na obszarach miejskich, które pozwala pszczołom i innym dzikim owadom zapylać i rozwijać się, to znaczy, że jest na właściwej drodze do ochronienia środowiska, zachowania bioróżnorodności, zapewnienia wysokiej jakości warunków życia i zachowania samowystarczalności żywnościowej. Miasto jest jednak głęboko przekonane, że BEE PATH w żadnym wypadku nie jest „zakończonym projektem”, ale raczej „pracą w toku” – rozwijającą się i ewoluującą każdego dnia. Dlatego zdecydowała się skorzystać z możliwości przeniesienia dobrych praktyk do innych miast UE za pośrednictwem projektu Sieci Transferu BeePathNet.

Ogólny cel projektu BeePathNet jest trojaki:

1) Wspieranie partnerów Sieci BeePathNet poprzez wysokiej jakości, sprawny i skuteczny transfer Dobrej Praktyki BEE PATH z Ljubljany do innych 5 miast partnerskich (w tym polskie miasto, które się zgłosi) w trakcie 24-miesięcznego procesu transferu.

2) Liderowanie i wspieranie partnerów BeePathNet i ich Lokalnych Grup URBACT w codziennych działaniach operacyjnych.

3) Dokumentowanie procesu uczenia się i transferu BeePathNet oraz umożliwienie innym potencjalnie zainteresowanym miastom powielania lub wykorzystywania koncepcji, podejścia, narzędzi i rozwiązań BeePathNet.

Więcej informacji na temat tej dobrej praktyki można znaleźć na stronie BEE PATH lub na profilu URBACT. Projekt BeePathNet można prześledzić na profilu BeePathNet na Facebooku (lub FB BeePathNet Bydgoszcz i stronie czystabydgoszcz.pl).

Żródło: www.urbact.pl

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk