KSOW
DniOtwarte.eu - logo

Informacje dla Beneficjentów – udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2021

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbędą się w dniach 17-19 września 2021 r. w formule hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line (decyzja należy do Państwa).

W ślad za wcześniejszymi informacjami nt. Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021 oraz Państwa wstępnych deklaracji, poniżej publikujemy garść informacji dotyczących tegorocznego Wydarzenia.

Dla beneficjentów zainteresowanych wzięciem udziału w tegorocznej edycji DOFE poniżej przedstawiam ramowy kalendarz kluczowych zadań do realizacji przed wrześniowym trzydniowym świętem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  1. W dniach 9-10 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło stronę internetową www.dniotwarte.eu poprzez którą będą mogli Państwo zgłaszać swoje wydarzenia.
  2. Do 20 sierpnia 2021 r. – Ministerstwo czeka na przesłanie formularzy zgłoszeniowych elektronicznie poprzez stronę internetową (formuła on-line lub stacjonarna) do udziału w Wydarzeniu (Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu w szczególnych przypadkach)*

*możliwość wycofania zgłoszenia do 10 września 2021 r.

  1. Do 5 września 2021 r. – ma nastąpić publikacja wszystkich materiałów video oraz wydarzeń, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych na stronie internetowej www.dniotwarte.eu (możliwość również publikacji materiałów po upływie tego terminu przez Organizatora)
  2. 17-19 września 2021 r. – Dni Otwarte Funduszy Europejskich
  3. 12 października 2021 r. – ostateczny termin na wypełnienie i przesłanie elektronicznie ankiety podsumowującej Dni Otwarte przez Beneficjentów.

W załączeniu dokumenty do zapoznania się:

W momencie, kiedy zgłoszą Państwo swoje Wydarzenie do DOFE 2021 – proszę o informację również do nas, abyśmy mogli monitorować Państwa działanie na stronie Dni Otwartych oraz zaplanować promocję Państwa Wydarzenia.

Dodatkowo, DOFE 2021 towarzyszyć będą konkursy: dla Beneficjentów i ogółu społeczeństwa oraz quizy w mediach społecznościowych. Załączam Państwu pakiet dokumentów do ww. konkursów.

Przedstawiony kalendarz może ulec nieznacznym modyfikacjom, proszę zatem śledzić na bieżąco stronę internetową poświęconą Wydarzeniu www.dniotwarte.eu

Wszelkich informacji dot. przygotowań do Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim udziela:

Pani Martyna Sawicka- Kierownik Referatu Informacji Departamentu Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego , tel.: 58 32 68 175, kom. 502 757 466, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu

Pan Krzysztof Rojek, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 58 32 68 452; email: k.rojek@pomorskie.eu ( w zakresie programów PROW 2007-13, PROW 2014-20, PO RYBY, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020)

Zwracamy się do Państwa również z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji poprzez Państwa stronę internetową Beneficjentom (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz PROW na lata 2014-20, a także Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-20) z terenu Państwa Powiatu i Gminy

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk