PROW 2014-2020
Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

W związku z wejściem w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020, udostępniamy Państwu aktualne wzory dokumentów.

Nowe formularze znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania/Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Wniosek o przyznanie pomocy

Bezpośredni link – zobacz dokumenty

lub poniżej:

WERSJA 4Z Dokumentu aktualne, obowiązujące od 01.09.2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz 

 

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – pobierz

 

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) – pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  – pobierz

 

 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) – pobierz
 • Oświadczenie (.excel) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk