PROW 2014-2020
Stock Photo - biurko pracownicze

Nowe formularze umów o przyznanie pomocy

W dn. 03.02.2022 r. weszło w życie nowe Zarządzenie Prezesa ARiMR wprowadzające formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta. Polecamy zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”:

 1. Formularz Umowy- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
 2. Załącznik nr 1 do Umowy- Zestawienie rzeczowo- finansowe- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
 3. Załącznik nr 2 do Umowy- Wykaz działek ewidencyjnych- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
 4. Załącznik nr 3 do Umowy- Informacja po realizacji operacji- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
 5. Załącznik nr 4 do Umowy- Informacja o przyłączach- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
 6. Załącznik nr 5 do Umowy- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych  – wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
 7. Załącznik nr 5a do Umowy- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
 8. Załącznik nr 6 do Umowy- RODO- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”; „Kształtowanie przestrzeni publicznej” ; „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”:

 1. Formularz Umowy- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
 2. Załącznik nr 1 do Umowy- Zestawienie rzeczowo- finansowe- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
 3. Załącznik nr 2 do Umowy- Wykaz działek ewidencyjnych- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
 4. Załącznik nr 3 do Umowy- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych  – wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
 5. Załącznik nr 3a do Umowy- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
 6. Załącznik nr 4 do Umowy- Info po realizacji operacji- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
 7. Załącznik nr 5 do Umowy- Plan działalności obiektu- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
 8. Załącznik nr 6 do Umowy- RODO- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz

Dokumenty znajdują się także na Naszej stronie w dziale: PROW 2014-20/ Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk