PROW 2014-2020
Nowe wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2

Nowe wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358) zamieszczamy do stosowania wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz
  • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz
  • na operacje grantowe – pobierz

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

– wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

– płatność, w przypadku pozostałych operacji.

Aby poprawnie złożyć powyższy aneks należy w pierwszej kolejności złożyć do UMWP Wniosek o aneks do umowy.

Dokumenty znajdują się także na naszej stronie w dziale: UMOWA + ANEKSY

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk