PROW 2014-2020
Zmiana Rozporządzenia dotyczącego realizacji projektów z zakresu „Gospodarki wodno – ściekowej” w ramach PROW 2014-2020+

Zmiana Rozporządzenia dotyczącego realizacji projektów z zakresu „Gospodarki wodno – ściekowej” w ramach PROW 2014-2020+

W dniu 7 lutego 2022 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji (…)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020 r., poz. 526).

Informujemy jednocześnie, że do ogłoszenia o naborze wniosków niezbędny jest zmieniony formularz m.in. wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Zgodnie z deklaracją ARiMR, dokumenty zostaną przekazane do samorządów województw w lutym, co umożliwi ogłoszenie naboru w marcu br.

Pobierz Rozporządzenie

Dokumenty znajdują się także na naszej stronie w dziale: PROW 2014-20/ Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk