Szkolenie
Bezpłatne szkolenie internetowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

KGW na CITo! Szkolenia internetowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.

Zagadnienia poruszane na webinariach to:

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)

– omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70).
– omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk

Termin webinarium i powiaty objęte szkoleniem:

  • 16 lutego 2022 dla powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego,
  • 16 marca 2022 dla powiatów gdańskiego, kartuskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego.

Webinaria odbędą się we wskazanych terminach, w godzinach od 17.00 do 19.00.

ZGŁOSZENIE
Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

Prowadzący: Magdalena Bernat

Czas trwania: 2 godziny

Szkolenia są nieodpłatne

Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. Pełny kalendarz webinariów dla wszystkich województw dostępny tutaj.

Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:

– prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
– prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
– opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
– uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://nikidw.edu.pl/2022/02/15/kgw-na-cito-zapraszamy-do-udzialu-w-webinariach/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk