PROW 2014-2020
Nowe wzory wniosków i umów dla działania Gospodarka wodno-ściekowa

Nowe wzory wniosków i umów dla działania Gospodarka wodno-ściekowa

Informujemy o zmianach w formularzu:

  • Wniosku o przyznaniu pomocy dla działania Gospodarka wodno-ściekowa wraz z instrukcją wypełniania – przejdź do strony
  • Wniosku o płatność dla działania Gospodarka wodno-ściekowa wraz z instrukcją wypełniania – przejdź do strony
  • Umowa o przyznaniu pomocy dla działania Gospodarka wodno-ściekowa wraz z załącznikami – przejdź do strony
  • Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dla operacji Scalanie gruntów – przejdź do strony
  • Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji Scalanie gruntów – przejdź do strony

Wszystkie dokumenty do pobrania dla działań PROW 2014-2020 znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk