PROW 2014-2020
Nowy wzór umowy dla operacji „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

Nowy wzór umowy dla operacji „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

Na naszej stronie pojawiły się nowe wzory umowy o przyznanie pomocy dla operacji „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

Dokumenty obowiązujące od 18 marca 2022 r.

  • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (8z), – pobierzpdf – pobierz
  • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (8z) – pobierzpdf – pobierz
  • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (8z)  –  pobierzpdf – pobierz
  • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (8z) – pobierzpdf – pobierz
  • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (8z),  – pobierzpdf – pobierz
  • Załącznik nr 5 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – wersja 8z – pobierzpdf – pobierz

Wszystkie dokumenty są również dostępne w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk