KSOW
KSOW - logotyp

Rozstrzygnięcie Konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW

Jednostka Regionalna KSOW województwa pomorskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Na podstawie dokonanej oceny, działając zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt 11 Regulaminu Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Jednostka Regionalna KSOW województwa pomorskiego ogłasza listę ocenionych operacji.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk