KSOW
Spotkanie z Partnerami KSOW realizującymi operacje w konkursie 6/2022

Spotkanie z Partnerami KSOW realizującymi operacje w konkursie 6/2022

W dniu 6 lipca 2022 r. Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego zorganizowała spotkanie konsultacyjne z Partnerami KSOW, których operacje zostały wybrane w ramach zakończonego Konkursu 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Spotkanie z Partnerami KSOW zostało zorganizowane w formie warsztatowej. Taka forma spotkania dała możliwość rozmów i zadawania pytań związanych z planowanymi do realizacji operacjami. Wybrane w 2022 roku operacje to m.in. wyjazdy krajowe, stoiska wystawiennicze, warsztaty, szkolenia, konkursy etc.. Różnorodność wybranych projektów to możliwość pokazania ciekawych działań służących rozwojowi pomorskiej wsi.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk