PROW 2014-2020
Aktualizacja dokumentów w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aktualizacja dokumentów w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr 101/2022 oraz 102/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. opracowane zostały nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 5z):

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Bizensplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 5z):

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz
 • Biznesplan Inkubator (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator – tabele finansowe – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk