KSOW
Trwają zapisy na warsztaty „Ogród w doniczce”

Trwają zapisy na warsztaty „Ogród w doniczce”

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Ogród w doniczce”, które odbędą się 27 sierpnia 2022 r. w Parku Lipowym w Pszczółkach podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego.

Uczestnicy warsztatów poznają rośliny miodo- i pyłkodajne, które postawione na tarasie, czy w ogrodzie, będą nie tylko ozdabiać przestrzeń, ale również tworzyć mikropożytek dla owadów zapylających. W ramach części praktycznej każdy samodzielnie będzie mógł stworzyć swój mini-ogród w eko-doniczce.

Dodatkowo, w ramach wykładu, uczestnicy dowiedzą się, jak rozplanować nasadzenia w ogrodzie z uwzględnieniem roślin miodo- i pyłkodajnych, pożytecznych dla różnych gatunków owadów zapylających oraz jak o nie dbać.

Warsztaty skierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Odbędą się 27 sierpnia 2022 r. w Parku Lipowym w Pszczółkach, w kilku grupach (zobacz – plakat).

Zgłoszenia trwają do 26 sierpnia 2022 r. pod nr telefonu 786 957 460.

Zachęcamy do zapisów, liczba miejsc ograniczona!

______________________________________

Warsztaty „Ogród w doniczce” organizowane są przez Gminę Pszczółki w ramach projektu „Akademia początkującego pszczelarza” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest popularyzacja pszczelarstwa jako dochodowej gałęzi rolnictwa oraz zwiększenie wiedzy odbiorców projektu o środowisku naturalnym, roli roślin miododajnych w życiu wsi, znaczeniu bioróżnorodności gatunkowej zapylaczy oraz konieczności tworzenia i ochrony pożytków pszczelich.

W ramach projektu organizowany jest również konkurs „Atlas owadów zapylających” oraz zakończony już cykl zajęć w ramach Akademii Początkującego Pszczelarza.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk