PROW 2014-2020
Nowa wersja umowy o przyznanie pomocy na projekt grantowy dla poddziałania 19.2

Nowa wersja umowy o przyznanie pomocy na projekt grantowy dla poddziałania 19.2

Przekazujemy Państwu najnowszą wersję formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz załącznikami na projekt grantowy w wersji 6z w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Dokumenty obowiązują od od 11 października 2022 r.

  • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
  • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
  • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (wersja edytowalna) – pobierz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz
  • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wersja edytowalna) – pobierz

Powyższe dokumenty znajdują się w dziale PROW 2014-2020/ Dokumenty do pobrania/ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Umowa+ Aneks

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk