KONKURS
II Edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

II Edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. "My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Celem II edycji konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców i ogółu społeczeństwa o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych – klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8.

Konkurs trwa od 21 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r. 

Do zdobycia atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby oraz w regulaminie konkursu dostępnego poniżej.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy zgłaszają się do konkursu indywidualnie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Prace konkursowe z podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl.

Życzymy powodzenia w konkursie!

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk