PROW 2014-2020
Aktualizacja arkusza Wniosku o o płatność dla operacji „innych i własnych” w ramach poddziałania 19.2

Aktualizacja arkusza Wniosku o o płatność dla operacji „innych i własnych” w ramach poddziałania 19.2

Informujemy o aktualizacji w arkuszu formularza wniosku o płatność dla operacji „innych i własnych” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez (wer.5z)

Nowy wniosek o płatność można pobrać tutaj.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk