KSOW
Konkurs KSOW 7/2023 rozstrzygnięty! Lista ocenionych operacji

Konkurs KSOW 7/2023 rozstrzygnięty! Lista ocenionych operacji

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny KSOW 2022 – 2023, Plan Działania KSOW na lata 2014-2020.

Łącznie do konkursu zostały zgłoszone 24 operacje. W wyniku przeprowadzonej oceny do realizacji zostało wybranych 16 operacji. Lista ocenionych operacji została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorską Grupę Roboczą ds. KSOW.

Łączna wartość operacji wybranych do realizacji w konkursie 7/2023 w województwie pomorskim to 491 960,42 zł.

Projekty będą realizowane w ramach Działania 6 – „Ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich”, oraz Działania 11 – „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu”.

Listę ocenionych operacji możesz pobrać tutaj.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk