WYDARZENIE
Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

Urząd Statystyczny w Gdańsku zaprasza wszystkich rolników do wzięcia udziału w badaniu statystycznym. Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Celem badania Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych,  jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego ukierunkowane jest na uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej.

Samospisu można dokonać od 1 od 16 czerwca 2023 r. przy pomocy formularza dostępnego na stronie: badaniarolne2023.stat.gov.pl 

Szczegóły dotyczące badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajdują się pod adresem: stat.gov.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-badaniu-gus-i-zmieniaj-polskie-rolnictwo,491,1.html

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk