PO Rybactwo i Morze
Nowa wersja wniosku o płatność w ramach działania 4.4 dla Rybackich Lokalnych Grup Działania

Nowa wersja wniosku o płatność w ramach działania 4.4 dla Rybackich Lokalnych Grup Działania

Zaktualizowany został formularz wniosku o płatność dla działania 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Wniosek o płatność w wersji 6z obowiązuje do umów o dofinansowanie dla działania 4.4 zawartych do wniosków o dofinansowanie składanych w naborze od 15 września do 15 października 2022 r.

___________________________________

Do pobrania:

Wniosek o płatność 6z (wersja edytowalna) – pobierz plik

Wniosek o płatność 6z (pdf) – pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 6z (wersja edytowalna) – pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 6z (pdf) – pobierz plik

Sprawozdanie z realizacji operacji 6z (wersja edytowalna) – pobierz plik

Sprawozdanie z realizacji operacji 6z (pdf) – pobierz plik

Instrukcja do sprawozdania 6z (wersja edytowalna) – pobierz plik

Instrukcja do sprawozdania 6z (pdf) – pobierz plik

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk