PROW 2021-2027
Nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zakończony!

Nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zakończony!

W ramach naboru złożonych zostało 15 lokalnych strategii, każda dla innego obszaru województwa pomorskiego. Łącznie obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców. Wnioskodawcami w konkursie mogły być lokalne grupy działania z siedzibą w naszym regionie.

Złożone dokumenty będą teraz podlegać kilkuetapowej ocenie: spełnienia warunków formalnych, kryteriów dostępu oraz kryteriów eksperckich. Zakończy ją decyzja o wyborze strategii. Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, gminy, instytucje kultury, osoby fizyczne z terenów realizacji strategii wybranych ostatecznie do finansowania będą mieć w przyszłości szanse na realizację projektów na swoim obszarze.

Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana będzie z trzech funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

___________________________________

Do pobrania:

Mapa obszarów poszczególnych lokalnych grup działania/ strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – pobierz plik

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk