PROW 2014-2020
Tama wodna

Nowe dokumenty na stronie – Zarządzanie zasobami wodnymi

Informujemy o aktualizacji w arkuszach formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy, dla operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (wesja 2z).

Do pobrania zostały udostępnione:

Wniosek o przyznanie pomocy – IDŹ DO STRONY

Wniosek o płatność – IDŹ DO STRONY

Umowa – IDŹ DO STRONY

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk