Fundusze Europejskie dla Pomorza
Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołana

Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołana

22 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego przez społeczność oraz powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego przez społeczność.

Zadaniem powołanej Komisji będzie ocena pod względem kryteriów wyboru oraz wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do konkursu złożonych zostało 15 strategii, każda dla innego obszaru województwa pomorskiego. Łącznie, obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców.

Pozytywna ocena i wybór strategii oznacza, że organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, gminy, instytucje kultury, osoby fizyczne z obszaru nią objętego będą mieć w przyszłości szanse na realizację swoich projektów.

Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana będą z trzech funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 986/474/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – pobierz (format docx., 28 KB),
  • Załącznik do uchwały – Regulamin działania Komisji pobierz (format docx., 197 KB),
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji – pobierz (format docx., 185 KB),
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu działania Komisji – pobierz (format docx., 185 KB),
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu działania Komisji – pobierz (format rar., 1 033 KB),
  • Uchwała Nr 987/474/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – pobierz (format docx., 29 KB).
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk