PROW 2014-2020
Ogłaszamy nabór wniosków dla Wód Polskich w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych

Ogłaszamy nabór wniosków dla Wód Polskich w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych

Od 2 października do 10 listopada 2023 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy na projekty dotyczące „Zarządzania zasobami wodnymi” w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków z tego zakresu w dniu 31 sierpnia 2023 r. Zgodnie z przyjętą Uchwałą wnioski będzie można składać tylko osobiście w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 244.

Kto może składać wnioski?

Pomoc w ramach naboru przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Dofinansowanie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na jakie operacje będzie przyznawana pomoc?

Zakres rzeczowy inwestycji, na jaki będzie przyznawana pomoc w ramach naboru to:

Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

Szacowana pula środków dostępnych w konkursie wynosi niespełna 141 mln zł.


Do pobrania:

Uchwała Nr 1046/477/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku – pobierz (format .docx 26 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 1046/477/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. – pobierz (format .docx 407 KB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz (format .pdf 130 KB)

Wniosek o przyznanie pomocy:

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 395 KB)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .pdf 446 KB)

Wniosek o płatność:

  • Formularz wniosku o płatność na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 163 KB)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .pdf 464 KB)

Umowa:

  • Formularz umowy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – pobierz (format .docx 103 KB)
  • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo-finansowe (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 60 KB)
  • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 16 KB)
  • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne przed 22.06.2016 r. (wersja 2z)   – pobierz (format .docx 38 KB)
  • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne po 22.06.2016 r. (wersja 2z)  – pobierz (format .docx 38 KB)
  • Załącznik nr 4 do umowy RODO (wersja 2z)  – pobierz (format .docx 33 KB)
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk