KONKURS
Weź udział w konkursie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

Weź udział w konkursie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie filmowym „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prześlij swój film wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: myiryby@minrol.gov.pl do 31.10.2023 r.

Do kogo jest skierowany konkurs?

Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii uczestników:

► I kategoria – młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;

► II kategoria – mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Jaki jest cel konkursu?

Chcemy przedstawić pozytywny wizerunek rybaka/przetwórcy rybnego czy innej osoby, której praca związana jest z branżą rybacką oraz pokazać, że obszary zależne od rybactwa mogą być atrakcyjnymi miejscami do życia czy wypoczynku.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, młodzieży, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli UE i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa i ich wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce, a także promocja efektów realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi, dla każdej kategorii, osobno:

  1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
  2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
  3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

  1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
  2. Nagraj film.
  3. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
  4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
  5. Prześlij film (link do pobrania filmu np. z platformy wetransfer) i skan oryginału wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: myiryby@minrol.gov.pldo 31.10.2023 r. do godz. 23:59.
  6. Pamiętaj, aby wysłać lub dostarczyć też oryginał wypełnionego i podpisanego

Formularza zgłoszenia nie później niż w terminie do 13.11.2023 r.!

Możesz to zrobić osobiście składając formularz w siedzibie MRiRW lub za pośrednictwem kuriera lub przesyłać pocztą na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje życie” – kategoria konkursowa nr …(należy wpisać numer kategorii konkursowej, w której Uczestnik składa Formularz zgłoszenia).

Po więcej informacji zajrzyj na stronę: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i-ogolnopolski-konkurs-filmowy-nie-tylko-dla-ryb–jak-europejski-fundusz-morski-i-rybacki-zmienil-moje-otoczenie

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk