PROW 2014-2020
Materiały ze spotkania informacyjno-szkoleniowego z zakresu warunków przyznawania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Materiały ze spotkania informacyjno-szkoleniowego z zakresu warunków przyznawania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu szkoleniowym.

Poniżej zamieszczamy dane statystyczne pomocne do wyliczenia punktów za poszczególne kryteria oceny punktowej oraz materiały ze szkolenia, a także interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie warunków przyznania pomocy, wydatków kwalifikowalnych oraz weryfikacji sposobu oddziaływania na grunty rolne.


Spotkanie odbyło się 6 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Wszelkie zapytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do p. Justyny Prass na adres j.prass@pomorskie.eu lub pod numerem telefonu (58) 32-68-391

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk