PROW 2014-2020
Nabór wniosków na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” zakończony!

Nabór wniosków na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” zakończony!

11.12.2023
Ewa Kopiniak
Ewa
Kopiniak
AUTOR
Ewa Kopiniak
Ewa
Kopiniak
11.12.2023

W ramach trwającego do 30 listopada 2023 roku konkursu - w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, skierowanego do gmin złożone zostały 23 aplikacje.

Wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie wynoszące ponad 8 mln zł. Dostępna pula środków wynosi około 18 mln zł.

Wnioski zostaną poddane teraz ocenie pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w odpowiednim rozporządzeniu. W wyniku tego etapu oceny opublikowana zostanie lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na poszczególne projekty.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk