PO Rybactwo i Morze
Nowa wersja Wniosku o płatność dla działania 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Nowa wersja Wniosku o płatność dla działania 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Dostępna jest nowa, siódma wersja wniosku o płatność dla działania 4.4. Koszty bieżące i aktywizacja uwzględniająca możliwość rozliczenia kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie Priorytetu 4.

Wniosek o płatność w wersji 7z zawiera nowy załącznik 9a „Oświadczenie Beneficjenta o gotowości złożenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027, o której mowa w art. 32 rozporządzenia 2021/1060 w konkursie na wybór RLGD w okresie 2021-2027”. Dokument LSR na lata 2021-2027 będzie mógł być złożony w konkursie ogłoszonym przez instytucję zarządzającą.

Nowy wniosek w wersji 7z zawiera załącznik: „Oświadczenie Beneficjenta o gotowości złożenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027, o której mowa w art. 32 rozporządzenia 2021/1060 w konkursie na wybór RLGD w okresie 2021-2027”. WoP w wersji 7z jest przeznaczony dla Lokalnych Grup Działania, które poprzez aneksowanie umowy o dofinansowanie mogą zmienić wskaźnik realizacji operacji na gotowość złożenia LSR w konkursie a następnie złożyć dokument LSR w konkursie na wybór RLGD na lata 2021-2027, który będzie ogłoszony przez instytucję zarządzającą.

LGD, która nie zawarła aneksu do umowy o dofinansowanie dla działania 4.4 albo najpóźniej wraz z WoP nie złożyła wniosku o zawarcie takiego aneksu w zakresie zmiany wskaźnika realizacji operacji, nie będzie mogła rozliczyć operacji w zakresie kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia i nie będzie uprawniona do otrzymania pomocy na realizację operacji w zakresie tych kosztów.

Opis działania, zakres pomocy oraz wszystkie materiały do pobrania dostępne są TUTAJ.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk