Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 zostały podpisane!

Umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 zostały podpisane!

Ponad 343 mln zł środków europejskich na rozwój pomorskiej wsi i małych miast. Pieniądze przeznaczone są na lokalne inicjatywy wynikające z lokalnych strategii rozwoju.

 

24 stycznia 2024 r. umowy na realizację strategii podpisali z lokalnymi grupami działania marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Koncepcje finansowane będą z trzech funduszy w ramach dwóch unijnych programów. Niespełna 170 mln zł to wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ponad 130 mln zł to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a ponad 43 mln zł – Europejski Fundusz Społeczny Plus – obydwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.

 „Te kwoty przełożą się na setki projektów, relatywnie niedużych ale niezwykle istotnych dla społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju wspólnot lokalnych. Widzimy jak wielkie jest ich znaczenie i jak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój małych ojczyzn” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Dlatego, po raz pierwszy Zarząd Województwa zdecydował o przeznaczeniu środków „programu regionalnego” na lokalne inicjatywy. Mówiąc wprost, to lokalne społeczności będą decydowały na jakie zadania, oczywiście w ramach ogólnych zasad wdrażania funduszy, przeznaczyć środki unijne – dodaje marszałek.

Wielofunduszowy RLKS pozwoli na realizację projektów w różnych, uzupełniających się obszarach. Środki „funduszu rolnego” będą mogły być przeznaczone m.in. na małą infrastrukturę publiczną, rozwój przedsiębiorczości, ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz na zadania włączające i aktywizujące seniorów i ludzi młodych. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służyć mają celom środowiskowym w zakresie budowy magazynów energii i ochrony bioróżnorodności, rozwojowi infrastruktury turystycznej oraz społecznej. Europejski Fundusz Społeczny Plus dedykowany jest rozwojowi usług społecznych.

W województwie pomorskim realizowanych będzie 15 lokalnych strategii obejmujących obszar wszystkich gmin wiejskich, miejskich – wiejskich i miejskich do 20 tys. mieszkańców. Strategiami zarządzają lokalne grupy działania – partnerstwa, mające status stowarzyszeń, skupiające przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

Szczegółowy podział środków wygląda następująco:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej – ponad 18 mln zł.,
 2. Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” – ponad 28 mln zł.,
 3. Żuławska Lokalna Grupa Działania – ok. 19 mln zł.,
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy – ponad 21 mln zł.,
 5. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” – ponad 27 mln zł.,
 6. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi – prawie 31 mln zł.,
 7. Słowińska Grupa Rybacka – ponad 21 mln zł.,
 8. Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż – ok. 23 mln zł.,
 9. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia – ponad 18 mln zł.,
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem – niecałe 15 mln zł.,
 11. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – ponad 42 mln zł.,
 12. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” – ok. 19 mln zł.,
 13. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – ponad 27 mln zł.,
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” – ponad 14 mln zł.,
 15. Powiślańska Lokalna Grupa Działania – ok. 16 mln zł.

W dalszej kolejności LGD ogłaszać będą konkursy na swoich obszarach i wybierać do realizacji konkretne projekty.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk