Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Wybór przedstawicieli pomorskich LGD do Podkomitetu do spraw Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Wybór przedstawicieli pomorskich LGD do Podkomitetu do spraw Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dwóch reprezentantów będą miały pomorskie lokalne grupy działania w powołanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Podkomitecie ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Uchwałą nr 4/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., Podkomitet przyjął rekomendacje dotyczące wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania do składu Podkomitetu. Zgodnie z zaleceniami, proces wyłonienia reprezentantów LGD organizuje urząd marszałkowski zapewniając udział sieci lokalnych grup działania.

W związku z powyższym do Pomorskiej Sieci Leader skierowana została prośba o wyłonienie przedstawicieli pomorskich LGD do prac w Podkomitecie. Ich zadaniem będzie reprezentowanie całego środowiska LGD z naszego regionu.

Podkomitet ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołany został w kwietniu 2023 r. w celu monitorowania wdrażania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z zapisami art. 31 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. W jego skład (w charakterze członków i obserwatorów) wchodzą przedstawiciele m.in: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządów województw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wielofunduszowych lokalnych grup działania.

Do zadań Podkomitetu należy m.in. monitorowanie realizacji instrumentu RLKS oraz strategii rozwoju lokalnego oraz wypracowywanie propozycji działań i rekomendacji podnoszących efektywność realizacji instrumentu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk