PS WPR 2023-2027
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach PS WPR w 2024 r.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach PS WPR w 2024 roku

29 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zaktualizowany harmonogram planowanych przez samorząd województwa pomorskiego w 2024 r. naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmianie uległ termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków dla interwencji I.13.1 – Leader/ Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – Zarządzanie LSR.

Zmiana harmonogramu została zaakceptowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

_____________________________________

Do pobrania:

Uchwała Nr 257/527/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego harmonogramu planowanych naborów – pobierz plik

Załącznik do Uchwały nr 257/527/24 z dnia 29 lutego 2024 r. – zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w ramach PS WPR 2023-2027 – pobierz plik

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk