KONKURS
Rusza kolejna edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Rusza kolejna edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zgłoszenia trwają do 25 kwietnia 2024 r.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa, przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r. zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność lub przedsięwzięcie na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

Regulamin konkursu oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronie organizatora – CDR w Brwinowie.

Osoby do kontaktu ze strony organizatora:

  • Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl , 22 125 62 44
  • Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov.pl , 22 125 62 41
  • Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl , 22 125 62 45
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk