PS WPR 2023-2027
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla Lokalnych Grup Działania dla interwencji Leader/RLKS w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla Lokalnych Grup Działania dla interwencji Leader/RLKS w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR.

Uchwała Nr 453/540/24 w tej sprawie podjęta została w dniu 11 kwietnia 2024 r.

 

Termin składania wniosków: od 29 kwietnia 2024 r. do 06 czerwca 2024 r.

 

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PUE): https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy są Lokalne Grupy Działania z którymi Samorząd Województwa Pomorskiego zawarł umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Regulamin naboru wniosków, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego, znajduje się poniżej.

 

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr tel. 58 32 68 650, 58 32 68 381, e-mail: dprow@pomorskie.eu

 

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk