PROW 2014-2020
II nabór wniosków na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” zakończony!

II nabór wniosków na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” zakończony!

Zakończył się konkurs na operacje w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących. W ramach trwającego do 26 kwietnia 2024 roku konkursu skierowanego do gmin, złożonych zostało 29 wniosków.

 

Obecnie wnioski zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w odpowiednim rozporządzeniu. W następnym etapie opublikowana zostanie lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na poszczególne projekty.

 

Wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie wynoszące ponad 12 mln zł. Dostępna pula środków wynosi około 14 mln zł.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk