PROW 2014-2020
Aktualizacja listy operacji z zakresu „Zarządzanie zasobami wodnymi ” w ramach PROW 2014-2020

Aktualizacja listy operacji z zakresu „Zarządzanie zasobami wodnymi ” w ramach PROW 2014-2020

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi ” w ramach PROW 2014-2020.

 

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 33/513/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2024 roku.

Uchwałą Nr 533/545/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji, o której mowa w § 11b. ust. 2 Rozporządzenia z dnia 8 lipca 2022 r., zawierającą wnioski spełniające warunki przyznania pomocy.

Według stanu na dzień zatwierdzania ww. listy, dostępny limit środków dla województwa pomorskiego umożliwia objęcie wsparciem wszystkich trzynastu projektów z listy, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk