PROW 2014-2020
Lista rankingowa projektów z zakresu „Zarządzanie zasobami wodnymi ” w ramach PROW przyjęta!

Lista rankingowa projektów z zakresu „Zarządzanie zasobami wodnymi ” w ramach PROW przyjęta!

W dniu 28 maja 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy w drugim konkursie "Zarządzanie zasobami wodnymi".

Dostępny na dzień zatwierdzania listy limit środków, pozwala objąć dofinansowaniem 29 projektów.

Zatwierdzenie listy nie jest gwarancją uzyskania dofinansowania. Projekty podlegać będą teraz weryfikacji formalno – merytorycznej w zakresie m.in. posiadania odpowiednich pozwoleń, kwalifikowalności kosztów.

Źródłem finasowania projektów jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk