Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”

Realizacja Lokalnej Strategii Roz¬woju Obszarów Rybackich doprowadzić ma do rekonwersji obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybackim, poprawy jakości życia społeczności oraz utrzymania dobrego staniu środowiska. Stowarzyszenie chce również aktywizować ludzi młodych i wspierać współpracę środowiska rybackiego z partnerami z innych sektorów.

  • 9 gmin (Cewice, Choczewo, Gniewino, Linia, , Luzino, Łeba, Łęczyca, Nowa Wieś Lęborska, Wicko)
  • 1 512 km ² powierzchni
  • 72 611 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 39 063 144 zł

Biuro LGR Gniewino:
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
Tel.: (58) 736-11-25
biuro@pradolinaleby.pl

Biuro LGR Lębork:
Tel.: (59) 333-01-72
lebork@pradolinaleby.pl

Biuro LGR Łeba:
Tel.: (59) 333-06-37
leba@pradolinaleby.pl